INF5631 – Prosjekt i numeriske metoder for partielle differensiallikninger

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Fordypning av teamer fra emner i partielle differensiallikninger, f.eks. INF-MAT3360 - Partielle differensialligninger (nedlagt)INF5620 - Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (videreført) og/eller INF5640 - Videregående numeriske metoder for partielle differensiallikninger (nedlagt).

Hva lærer du?

Studentene skal enten gjennomføre en skriftlig prosjektoppgave (f.eks. en forlengelse av prosjektet i INF5620 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (videreført) ) eller forelese over et avansert tema. Prosjektoppgavens mål er å løse et fullstendig problem med matematisk modell, numeriske algoritmer, implementasjon, verifikasjon, resultatvurdering samt skrive en rapport.

Målet med å forelese et avansert tema er å sette seg inn i nytt faglig materiale på begrenset tid og oppnå en forståelse som gjør at en kan formidle innholdet.Temaet vil normalt være relevant for studentens masteroppgave eller for forskningsmiljøet.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

Selvstudium. Studenter som velger skriftlig prosjektoppgave kan få individuell veiledning.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Studenter som velger prosjekt, må holde et kort (10 min) foredrag og svare på spørsmål om prosjektet. Både foredraget, forsvaret av oppgaven og det skriftlige materialet inngår i vurderingen.

Studenter som velger å forelese et tema, får utlevert tittel for forelesningen tre uker før eksamen og må selv finne litteratur og sette sammen et foredrag med varighet 45 min. I vurderingen inngå foredragets faglige innhold, pedagogisk fremlegging, bruk av transparanter og evt. demonstrasjoner, litteraturoversikt, avvik i oppgitt varighet og hvordan studenten håndterer spørsmål etter foredraget.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 00:17:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)