Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et forskningsseminar. Temaet vil kunne variere fra gang til gang. Typiske emner er bevisteori, ufullstendighet, kompleksitet, modal logikk.

Hva lærer du?

Studentene skal få grundig kjennskap til ett eller flere emner i logikk og være i stand til å utføre et forskningsarbeid innen området.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 1 time gruppeøvelser per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2015

Høst 2013

Vår 2011

Vår 2008

Annethvert høstsemester.

Eksamen

I semester med undervisning.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)