ITLED4410 – Digitaliseringsteknologi og prosessinnovasjon

Påmelding

Søk opptak i EVUweb

Bygning og natur

Samlinger 2023

 • Emnet ble utsatt fra våren 2022 til vårsemesteret i 2023. Nye samlingsdatoer legges ut høsten 2022.

Undervisningen foregår kl 9-16.

Emneansvarlig

Egil Øvrelid

Egil studerer forholdet mellom IT og organisasjon innenfor forskningsfeltet Informasjonssystemer.

Kort om emnet

Hvordan kan din virksomhet bruke nye digitaliseringsteknologier som Internet of things (IoT), Kunstig intelligens/Maskinlæring, Robot Process Automation (RPA) for å innovere? Emnet gir en innføring i ulike digitale teknologier med et spesielt fokus på hvordan disse kan utnyttes for produkt og tjenesteinnovasjon. Spesifikt tar vi opp tema som kontinuerlig utvikling, tverrfaglige team, BizDev & DevOps, arkitekturer for applikasjonsutvikling og bruk av APIer.

Hva lærer du?

Emnet inngår i det erfaringsbaserte fagtilbudet (EVU) ved Institutt for Informatikk. Emnet gir innsikt og oversikt over forskning innen digital innovasjon både når det gjelder innovasjonsprosesser og teknologi som er egnet for å adressere/håndtere innovasjonsprosessene.

Kunnskap

 • Oversikt over hvordan digital innovasjon muliggjør tjenesteinnovasjon
 • Innsikt i digital innovasjon ved bruk av lettvektsteknologier (IoT), Kunstig Intelligens, maskinlæring, RPA)
 • Innsikt i hvordan man lykkes med agil innovasjon, kontinuerlig utvikling og tverrfaglige team (BizOps/DevOps)
 • Innsikt i applikasjonsutvikling og bruk av grenseressurser (som for eksempel API)
 • Kunnskap om digitalisering av forretningsprosesser

Ferdigheter

 • Kunne identifisere og tilrettelegge for effektivisering og automatisering av forretningsprosesser ved bruk av digitale teknologier
 • Kunne organisere agile utviklingsprosesser

Kompetanse

 • Kunne identifisere og forbedre prosesser ved hjelp av digitale lettvektsteknologier som IoT, RPA kunstig intelligens og/eller maskinlæring
 • Kunne organisere utviklingsprosesser på en agil måte
 • Kunne reflektere over arkitekturprinsipper som løser best konkrete oppgaver

Opptak til emnet

Søk om opptak

Emnet anbefaler at studenten har noe erfaring fra digitaliseringsprosjekter, utvikling og teamarbeid.

Undervisning

Emnet undervises over to samlinger på 2+1 dager.

I den første samlingen introduseres du for begreper, rammeverk og teori innen digitale teknologier og prosessinnovasjon. Den andre samlingen legger vekt på at studentene skal anvende ny innsikt  og kunnskap for å løse og reflektere over egne problemstillinger i den individuelle prosjektoppgaven.

Eksamen

Muntlig eksamen der rapporten fra prosjektet presenteres. Rapporten er et strukturert dokument på opptil 2500 ord. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2022 03:42:10

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)
Kursavgift

Kursavgiften er NOK 18 000,-

Kontakt

Administrativt

Marie Lowzow Morland
itogledelse@ifi.uio.no

Programansvarlig for master i IT og ledelse

Katja Maria Hydle
Førsteamanuensis, Institutt for informatikk

Praktisk informasjon

Passord og brukernavn

Dersom du ikke har fått passord og brukernavn på sms, kan du logge deg inn med bankID for å få brukernavnet og lage deg nytt passord

Få brukernavn og passord

Canvas

Dette emnet bruker Canvas. Med Canvas kan du:

 • Kommunisere med faglærer og medstudenter
 • Finne beskrivelser av arbeidskrav og oppgaver, frister for innleveringer, få meldinger fra faglærer, og lese dokumenter som faglærer har utpekt som rellevant for faget
 • levere oppgaver

Du kan lese mer om canvas her

Logg inn i Canvas

Inspera

Med mindre faglærer spesifiserer noe annet, kommer dere tilå levere en prosjektoppgave ved hjelp av Inspera. Du kan lese mer om inspera her

Logg inn i Inspera

Studentweb

Resultatet på sensur blir alltid vist på Studentweb.

Logg inn på Studentweb