Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Direkte metoder for lineære likningssystemer, matrisenormer og kondisjonstall, ortogonale transformasjoner, egenverdier og egenvektorer, overbestemte likningssystemer, singulærverdidekomposisjonen, iterative metoder for lineære likningssystemer.

Hva lærer du?

Kurset skal gi en oversikt over videregående numeriske beregninger innen lineær algebra innen og er et sentralt verktøyfag for hovedfagsstudier som involverer beregningsorienterte problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse må du ha bestått 2MX/2MY/3MZ fra videregående skole. Les mer om mulighetene for å dekke fagkrav på andre måter enn med fag fra norsk videregående skole.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus /MAT 100, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra /MAT 110, MAT1120 – Lineær algebra /MAT 120, MAT-INF1100 – Modellering og beregninger /MAT 100, INF-MAT2350 – Numeriske beregninger (nedlagt) /MoD 190 og INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) /INF 101.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF-MAT4350 – Numerisk lineær algebra (nedlagt) og 10 studiepoeng mot MoD 200/IN 227/IN 225.

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer oppgavegjennomgåelse per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med MOD200.

Tilsynssensor for emnet er: Trond Steihaug

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. INF-MAT4350 – Numerisk lineær algebra (nedlagt) vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)