Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i utsagnslogikk og predikatlogikk. Bruk av logikk som språk for kunnskapsrepresentasjon og spesifikasjon, og metoder for påvisning eller avkrefting av logisk gyldighet ved hjelp av beviskalkyler og modellkonstruksjon. Formelle modeller for beregninger, som endelige automater, stakkautomater og turingmaskiner, og den elementære teorien for disse.

Hva lærer du?

Å kunne bruke utsagnslogikk og predikatlogikk som formelle språk. Å kunne vise hvordan en kan argumentere for logisk gyldighet, eller vise ved falsifikasjon at noe ikke er logisk gyldig. Kjennskap til metoder knyttet til beregnbarhetsmodeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning og tre timer gruppe hver uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For nærmere opplysninger, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Merk at det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Ved praktisering av 3-gangersregelen skal emnet sees i sammenheng med HUMIT1750/HUMIT1750MN og SLI 110/SLI 1.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet avholdes siste gang høsten 2010.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk