Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og metoder innen bioinformatikk. Temaer som behandles: kort innføring i molekylærgenetikk, enkel og multippel sammenstilling av biologiske sekvenser, fylogenetiske analyser, søking i internettbaserte sekvensdatabaser, søking etter gener, strukturprediksjon for proteiner, ekspresjonsanalyse med mikroarrayer.

Hva lærer du?

Deltagerne skal få oversikt over grunnleggende begreper i bioinformatikk og kjenne noen av de viktigste metodene og programverktøyene innenfor fagfeltet. De skal få tilstrekkelig innsikt i metodene og verktøyene til at de kan anvende dem på egne problemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter INF1020 – Algoritmer og datastrukturer (nedlagt).

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bør tas samtidig med eller etter STK1000 – Innføring i anvendt statistikk /ST 005 eller STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering /ST 100. Slike forkunnskaper kan ersattes av 40 eller flere sp i matematiske emner.

Overlappende emner

9 studiepoeng mot INF 325 og 10 studiepoeng mot INF5330 – Bioinformatikk (nedlagt).

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.mn.uio.no/studier/admin/index.html.

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF325. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Emnet gikk siste gang våren 2005. Det erstattes av INF3350 – Grunnkurs i bioinformatikk (nedlagt)/INF4350 – Grunnkurs i bioinformatikk (videreført).

Undervisningsspråk

Norsk