Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Metoder for analyse av digitale bilder. Segmentering og beskrivelse av objekter i bilder. Gjenkjenning av mønstre og objekter. Styrt og ikke-styrt klassifikasjon.

Hva lærer du?

Studentene skal få et grunnleggende kjennskap til begreper, metoder og anvendelsesområder for bildeanalyse, mønstergjenkjenning og klassifikasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)/INF101 og MAT1100 – Kalkulus/MAT100.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF2310 – Digital bildebehandling (videreført) /INF 160.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF4300 – Digital bildeanalyse (videreført) og 9 studiepoeng mot INF 269.

Undervisning

Det holdes 2 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke.

Eksamen

En deleksamen i form av en prosjektoppgave vil bli gitt i løpet av semesteret. Denne deleksamen teller 30% av den endelige karakteren. I tillegg holdes en skriftlig eller muntlig eksamen som teller 70% av den endelige karakteren. Bokstavkarakter (A - F).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning. Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF269 og INF4300.

Tilsynssensor for emnet er: Tor Lønnestad

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. INF4300 – Digital bildeanalyse (videreført) vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)