Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg metoder for analyse av digitale bilder, segmentering og beskrivelse av objekter i bilder. Gjenkjenning av mønstre og objekter samt styrt og ikke-styrt klassifikasjon inngår også.

Hva lærer du?

Studentene skal få et grunnleggende kjennskap til begreper, metoder og anvendelsesområder for bildeanalyse, mønstergjenkjenning og klassifikasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales sterkt å ha tatt INF1010 – Objektorientert programmering (videreført)/INF101 og MAT1100 – Kalkulus/MAT100. Emnet bygger også på INF2310 – Digital bildebehandling (videreført)/INF 160.

Overlappende emner

Undervisning

Det holdes 2 timer forelesning og 2 timer øvelser per uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen (4 timer). Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF269 og INF3300.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Eksamen siste gang høst 2018 eller høst 2019 for de som har alle obliger godkjent fra før.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)