INF3460 – Prosjekt i digital signalbehandling og akustikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet skal gi praktisk trening i å løse en signalbehandlingsoppgave, og å omsette teori i praksis. På den måten er det fortsettelse av det grunnleggende kurset i digital signalbehandling. Alle oppgavene kommer fra akustikkfeltet og er basert på bruk av PC og lydkort. Oppgavene skal løses enkeltvis eller to og to, og er ganske fritt definert og det er også mulighet for selvvalgte oppgaver.

Hva lærer du?

Emnet skal gi praktisk trening i signalbehandling, akustikk og programvare for signalbehandling. Dessuten gir det trening i å lage en prosjektplan ut fra et definert mål, å arbeide etter planen og vurdere fremdrift i forhold til planen. Studentene skal også selv finne litteratur (artikler, lærebøker) som hjelper dem i oppgaven. Emnet gir også trening i presentasjon av resultatene. På denne måten gir emnet trening i arbeidsmetodikken i en M. Sc. oppgave og i arbeidsformen i yrkesslivet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF3470 – Digital signalbehandling (videreført) / INF4470 – Digital signalbehandling (videreført). Enkelte av oppgavene vil også bygge på INF2450 – Digital kommunikasjon (nedlagt) / UNIK4170 – Digital kommunikasjon (videreført).

Undervisning

Det er én dags laboratoriearbeid per uke. Det holdes også et lite antall forelesinger i begynnelsen av kurset (2 timer pr uke) for å introdusere oppgavene, gi en innføring i akustikk (bølgeutbredelse, etterklang, støy, Dopplereffekt, ...), og hjelp i å lage en prosjektplan.

Eksamen

Kurset vil ha følgende innleveringer som alle må bestås i samme semester:

  • Prosjektplan bestående av en oversikt over oppgaven og delprosjekter
  • Innlevering av litteraturoversikt
  • Presentasjon av oppgavens bakgrunn og status for feltet
  • Demonstrasjon ved en egendefinert innlevering nr 1
  • Demonstrasjon ved en egendefinert innlevering nr 2
  • Poster
  • Web-side
  • Presentasjon med demonstrasjon

Karakter: bestått/ikke bestått.

Informasjon om utsatt prøve (kontinuasjon) finner du her: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/kontinuasjon.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Tilsynssensor for emnet er: Luren Yang

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Hver vår
Eksamen
Hver vår
Undervisningsspråk
Norsk