Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Signalbehandling kan defineres som det matematiske verktøyet som brukes for å analysere, modellere og utføre operasjoner på fysiske signaler og deres kilder. I digital signalbehandling anvendes verktøyene på signaler slik de er representert i en datamaskin. Signalbehandling står sentralt i en rekke anvendelser innenfor bl.a.: trådløse kommunikasjonssystemer (mobiltelefoner og WLAN), medisin (ultralyd), seismikk, sonar, multimedia (f.eks. MP3), måleteknikk, og fjernanalyse.

Emnet behandler følgende tema: Analoge og digitale signaler og systemer i tids- og frekvensrommet, sampling og Z-transform, frekvenstransformasjoner og Fast Fourier-transform, og filtrering, FIR og IIR filtre.

Hva lærer du?

Målet med kurset er at studentene skal:

  • Lære å beherske basismetodene for behandling av både analoge og diskrete/digitale signaler og systemer.
  • Opparbeide en god teoretisk forståelse for representasjon av signaler i tids- og frekvensdomenet.
  • Kjenne til hvordan gjennomgått teori anvendes i viktige systemer som mobiltelefoner, lydkompresjon og avbildningssystemer.
  • Få en god bakgrunn for videre studier i signalbehandling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført) og MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra. Emnet MAT1120 – Lineær algebra bør tas før eller parallelt med INF3470/4470 - Digital signalbehandling.

Undervisning

Tre timer forelesning, to timer regneverksted og to timer gruppeundervisning pr. uke. Studenter som kan dokumentere at de ikke kan delta i de ukentlige øvelser kan etter søknad følge et eget opplegg. Ved behov vil det bli gitt tilbud om regneverksted. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Emnet ha forsøk med ny eksamen høsten 2017.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF4470.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Siste gang høsten 2018, erstattes av IN3190.

Eksamen

Hver høst

Eksamen arrangeres høst 2019 og siste gang høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk