Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet handler om analyse og konstruksjon av analog elektronikk. Overføringsfunksjoner, Fourier, Laplace, Bode-plot og Nyquist diagrammer er viktige emner. Analytiske metoder og simuleringer blir brukt til å forstå hvordan signaler blir behandlet av elektronikken i både tid og frekvens.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • behersker du tids og frekvensanalyse av analoge elektroniske kretser og signaler både analytisk og ved simuleringer.

 • har du kunnskap om analoge passive og aktive komponenter og hvordan disse kan utnyttes til å konstruere forsterkere, oscillatorer, regulatorer og filtre.

 • har du kunnskap om positiv og negativ tilbakekobling og forstår hvordan poler og 0-punkt påvirker oppførsel og stabilitet for en elektronisk krets.

 • har du kjennskap til sammenhengen mellom den analoge og digitale verden. Du kan finne dataalgoritmer for analoge kretser og du kjenner relasjonene mellom Laplace og Z-transformasjoner samt Fourier og DFT / DTFT transformasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

 

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS3220:

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Fysisk institutt på studieinfo@fys.uio.no.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med fem timer undervisning per uke (forelesninger og regneøvelser). I tillegg inngår tre obligatoriske laboratorieøvelser av fire til seks timers varighet. Alle de obligatoriske labøvelsene må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Tre obligatoriske labjournaler må være godkjent før kandidatene kan gå opp til avsluttende eksamen. Karakter i emnet settes på grunnlag av avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen (fire timer). Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til kurset like etter påmeldingsfristen er ute.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)