Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Introduksjon til nevromorf elektronikk. Det er elektriske kretser som er inspirert av nervesystemet og som enten hjelper å verifisere nevrofysiologiske modeller eller er nyttige komponenter i kunstige persepsjons/aksjons systemer (som for eksempel roboter). Et forskningsmål er også å bruke dem i implantater. Disse kretsene er beregningsenheter og intelligente sensorer som er helt annerledes organisert enn digitale prosessorer. Deres minne- og beregnings kapasitet er distribuert, de er asynkrone og trenger ingen klokke signal, de er ofte helt analoge og fungerer på kontinuerlig tid og de er adaptive eller kan enda lære noen enkle ting i stedet for å bli programmert. Kurset også inneholder en kort introduksjon i hjerne forskning.

Hva lærer du?

Studentene skal lære å utnytte mekanismer brukt i nervesystemet for å lage kompakte og energisparsomme integrerte kretser. De vil bli kjent med et multidisiplinært forskningsfelt. De skal også lære å analysere analoge CMOS kretser og få elementære kunnskaper av metoder i hjerneforskningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

6 studiepoeng mot INF-NEUR

Undervisning

2 timer forlesning per uke og 4 laboratoriumsoppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Tilsynssensor for emnet er Shih Chii Liu.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk