Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Modallogiske systemer
  • Kompletthet og avgjørbarhet av systemene
  • Utvidelse av modal logikk til temporal logikk, dynamisk logikk, logikk for kommuniserende agenter mm

Hva lærer du?

Kjennskap til logiske systemer lagd for sammenhenger innen informatikk eller filosofi. Det legges vekt på hvordan et slikt system skal kunne lages og hva en kan forvente av metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 1 time gruppeøvelser per uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Generelle opplysninger om eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangersregelen skal emnet sees i sammenheng med HUMIT4751, HUMIT4751MN og SLI311.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Høst 2012

Vår 2010

Annethvert høstsemester.

Eksamen

Høst 2014

Høst 2012

Vår 2010

Annethvert høstsemester.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)