TEK5140 – Antenner og radiobølgeutbredelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler antenner og radiobølger i frekvensområdet over omlag 100 MHz. Antennedelen dekker noe grunnleggende teori og deretter introduseres ulike typer som tråd-, reflektor- og mikrostripeantenner. Bølgeutbredelsesdelen dekker fritt rom, refleksjon, transmisjon gjennom materialer, diffraksjon, påvirkning av atmosfærens gasser, nedbør og anormal luftblanding som inversjonssjikt, systemdimensjonering og radiokanalmodeller. Emnet legger vekt temaer som er viktige for aktuelle radiosystem som mobil- og bredbåndskommunikasjon, sensornett, radiolink, satellittlink og radar.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha kunnskap om grunnleggende antenneteori
  • kunne de viktigste egenskapene for noen mye brukte antennetyper
  • ha kunnskap om radiobølger i bruk til trådløse system
  • kunne gjøre grunnleggende beregninger for dimensjonering og interferens
  • kunne ta hensyn til innvirkning fra varierende terreng, bygninger, og ulike klimatiske forhold

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av FYS1120 – Elektromagnetisme.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Emnet har obligatoriske innleveringer som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:
TEK9140 - Antenner og radiobølgeutbredelse

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)