TEK5140 – Antenner og radiobølgeutbredelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler antenner og radiobølger i frekvensområdet over omlag 100 MHz. Antennedelen dekker noe grunnleggende teori og deretter introduseres ulike typer som tråd-, reflektor- og mikrostripeantenner. Bølgeutbredelsesdelen dekker fritt rom, refleksjon, transmisjon gjennom materialer, diffraksjon, påvirkning av atmosfærens gasser, nedbør og anormal luftblanding som inversjonssjikt, systemdimensjonering og radiokanalmodeller. Emnet legger vekt på temaer som er viktige for aktuelle radiosystem som mobil- og bredbåndskommunikasjon, sensornett, radiolink, satellittlink og radar.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha kunnskap om grunnleggende antenneteori
  • kunne de viktigste egenskapene for noen mye brukte antennetyper
  • ha kunnskap om radiobølger i bruk til trådløse system
  • kunne gjøre grunnleggende beregninger for dimensjonering og interferens
  • kunne ta hensyn til innvirkning fra varierende terreng, bygninger, og ulike klimatiske forhold

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av FYS1120 – Elektromagnetisme.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt 3 timers skriftlig eksamen.

Emnet har obligatoriske innleveringer som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK9140 – Antenner og radiobølgeutbredelse, UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført), UNIK9150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 15:16:44

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)