Dette emnet er erstattet av TEK9140 – Antenner og radiobølgeutbredelse.

UNIK9150 – Antenner og radiobølgeutbredelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Antenner og radiobølger i frekvensområdet over omlag 100 MHz. Antennedelen dekker generell teori, tråd (monopol, dipol), aperture (horn, reflektor) og mikrostripe (gruppeantenne). Bølgeutbredelsesdelen dekker fritt rom, refleksjon, diffraksjon, atmosfærens gasser, nedbør og anormal luftblanding (inversjonssjikt), systemdimensjonering og radiokanalmodeller. Emnet legger vekt på aktuelle radiosystem som mobilkommunikasjon, bredbånds radioaksess, radio lokalnett, punkt til punkt, sensornettverk og radar.

Hva lærer du?

God forståelse av antenner og radiobølgeutbredelse for aktuelle radiosystemer, som dimensjonerings- og interferensberegninger. Kunne ta hensyn til innvirkning fra varierende terreng, bygninger, og ulike meteorologiske og klimatiske forhold.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS1120 – Elektromagnetisme eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)