Dette emnet er nedlagt

UNIK4200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal baseres på aktuelle problemstillinger innen arkitektur for ulike overlagrede nett og Internett infrastruktur. Det tas utgangspunkt i faglige tidsskriftartikler. Studentene skal utarbeide og presentere bidrag. De viktigste temaene er: multicast ruting og signallering, ruting, tjenestekvalitet og traffic engineering.

Hva lærer du?

Gi studentene dybdekunnskap innen protokoller og arkitekturer for multicast, ruting, tjenestekvalitet og traffic engineering.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Breddekunnskap om Internett protokoller og arkitekturer. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF3190 – Datakommunikasjon (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot UNIK9200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (nedlagt)

6 studiepoeng overlapp mot tidligere versjon av emnet, UNIKI-AVIN.

Undervisning

3 timer forelesning og 1 timer øving. Studentpresentasjoner.

Emnet kan gis som fjernundervisning etter avtale med faglærer.

Eksamen

Muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet ble undervist siste gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Norsk. Mulighet for undervisning på engelsk ved behov.