UNIK4570 – Robust multivariabel regulering

Kort om emnet

Pontryagins maksimumsprinsipp med ulike bibetingelser, lineære systemer med kvadratiske kriterier, åpen- og lukket-slyfe løsninger. Optimal støyundertrykking og følging. Optimal regulatorer av proporsjonaltypen og proporsjonal pluss integraltypen. Det diskrete maksimums-prinsipp. Begrensninger i tilstandsrommet. To-punkts grenseverdiproblemer. Separasjonsprinsippet. Tap og gjennvinning av robusthet.

Hva lærer du?

Studenten skal kunne formulere optimalreguleringsproblemer for typiske anvendelser og finne løsningen vha Pontryagins maksimumsprinsipp og analysere robustheten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gis som et intensivemne etter behov eller som ledet selvstudium hvor forelesningene fra siste intensivemne er tilgjengelig på video sammen med kopi av det som ble skrevet på tavla. Prosjektoppgaver. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Emnet gis høsten 2016 som ledet selvstudium hvor forelesningene er tilgjengelig på video sammen med forelesningsnotater.

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk