Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en forståelse av de fysiske og teknologiske prinsippene bak solcellebaserte solenergisystemer. Sentrale temaer inkluderer beregninger av tilgjengelig solenergiressurs, virkemåten til komponentene i et fotovoltaisk system (PV-system), særlig solcellemodul og vekselretter, samt design og drift av forskjellige typer PV-systemer med/uten nettilkobling. Det vil også bli gitt en innføring i de økonomiske aspektene ved PV-systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • Kunne beskrive faktorene som påvirker hvor mye solinnstråling et PV-panel mottar og kjenne de viktigste målemetodene for solinnstråling.
  • Ha inngående kjennskap til oppbygningen av et solcellepanel og hva som avgjør virkningsgraden.
  • Ha oversikt over komponenter og design av nett-tilkoblede PV-systemer, frittstående PV-systemer og bygningsintegrerte PV-systemer (BIPV-systemer).
  • Kunne dimensjonere og skissere et PV-anlegg i forhold til ønsket strømproduksjon.
  • Kjenne til de viktigste faktorene som avgjør lønnsomheten for PV-anlegg og kunne utføre enkle kostnadsberegninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS1120 – Elektromagnetisme og/eller UNIK4450 – Solceller (videreført) er en fordel.

Undervisning

3 timer undervisning/øving per uke gjennom semesteret.

Eksamen

Muntlig eksamen  i slutten av semesteret. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)