TEK5330 – Solenergisystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en forståelse av de fysiske og teknologiske prinsippene bak solcellebaserte solenergisystemer. Sentrale temaer inkluderer beregninger av tilgjengelig solenergiressurs, virkemåten til komponentene i et fotovoltaisk system - såkalt PV-system - særlig solcellemodul og vekselretter, samt design og drift av forskjellige typer PV-systemer med/uten nettilkobling. Det vil også bli gitt en innføring i de økonomiske aspektene ved PV-systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du

  • kunne beskrive faktorene som påvirker hvor mye solinnstråling et PV-panel mottar og kjenne de viktigste målemetodene for solinnstråling
  • ha inngående kjennskap til oppbygningen av et solcellepanel og hva som avgjør virkningsgraden
  • ha oversikt over komponenter og design av nett-tilkoblede PV-systemer, frittstående PV-systemer og bygningsintegrerte PV-systemer, BIPV-systemer
  • kunne dimensjonere og skissere et PV-anlegg i forhold til ønsket strømproduksjon
  • kjenne til de viktigste faktorene som avgjør lønnsomheten for PV-anlegg og kunne utføre enkle kostnadsberegninger

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

FYS1120 – Elektromagnetisme og/eller UNIK4450 – Solceller (videreført) / TEK5310 – Solceller er en fordel.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning/øving per uke gjennom hele semesteret.

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet undervises på Institutt for teknologisystemer på Kjeller forskningspark. Se rutetabellen for instituttets egen studentbuss fra Blindern.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % av den endelige karakteren.
  • Ved stort antall studenter kan en skriftlig eksamen bli holdt.
  • Emnet har obligatoriske oppgaver i løpet av semesteret som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 11:29:29

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)