TEK9140 – Antenner og radiobølgeutbredelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler antenner og radiobølger i frekvensområdet over omlag 100 MHz. Antennedelen dekker noe grunnleggende teori og deretter introduseres ulike typer som tråd-, reflektor- og mikrostripeantenner. Bølgeutbredelsesdelen dekker fritt rom, refleksjon, transmisjon gjennom materialer, diffraksjon, påvirkning av atmosfærens gasser, nedbør og anormal luftblanding som inversjonssjikt, systemdimensjonering og radiokanalmodeller. Emnet legger vekt på temaer som er viktige for aktuelle radiosystem som mobil- og bredbåndskommunikasjon, sensornett, radiolink, satellittlink og radar.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha kunnskap om grunnleggende antenneteori
  • kunne de viktigste egenskapene for noen mye brukte antennetyper
  • ha kunnskap om radiobølger i bruk til trådløse system
  • kunne gjøre grunnleggende beregninger for dimensjonering og interferens
  • kunne ta hensyn til innvirkning fra varierende terreng, bygninger, og ulike klimatiske forhold
  • kjenne til nyere forskning på området, og kunne formidle dette videre til andre med en basisforståelse i faget

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

FYS1120 – Elektromagnetisme eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Som ph.d.-student må du også få godkjent en presentasjon av nyere forskning på området, enten ved en presentasjon for øvrige studenter på emnet eller som en egen skriftlig innlevering.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt en 3-timers skriftlig eksamen.

Emnet har obligatoriske innleveringer som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK5140 – Antenner og radiobølgeutbredelse, UNIK9150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført), UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 22:18:03

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)