TEK9140 – Antenner og radiobølgeutbredelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler antenner og radiobølger i frekvensområdet over omlag 100 MHz. Antennedelen dekker noe grunnleggende teori og deretter introduseres ulike typer som tråd-, reflektor- og mikrostripeantenner. Bølgeutbredelsesdelen dekker fritt rom, refleksjon, transmisjon gjennom materialer, diffraksjon, påvirkning av atmosfærens gasser, nedbør og anormal luftblanding som inversjonssjikt, systemdimensjonering og radiokanalmodeller. Emnet legger vekt temaer som er viktige for aktuelle radiosystem som mobil- og bredbåndskommunikasjon, sensornett, radiolink, satellittlink og radar.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ha kunnskap om grunnleggende antenneteori
  • kunne de viktigste egenskapene for noen mye brukte antennetyper
  • ha kunnskap om radiobølger i bruk til trådløse system
  • kunne gjøre grunnleggende beregninger for dimensjonering og interferens
  • kunne ta hensyn til innvirkning fra varierende terreng, bygninger, og ulike klimatiske forhold
  • kjenne til nyere forskning på området, og kunne formidle dette videre til andre med en basisforståelse i faget

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS1120 – Elektromagnetisme eller tilsvarende.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 1 time øving pr. uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Som ph.d.-student må du også få godkjent en presentasjon av nyere forskning på området, enten ved en presentasjon for øvrige studenter på emnet eller som en egen skriftlig innlevering.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen.

Emnet har obligatoriske innleveringer som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:
TEK5140 - Antenner og radiobølgeutbredelse

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)