UNIK9740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om ”state-of-the-art” teknologi innen sensor- og mobilsystemer som brukes i industriell kommunikasjon (olje og gass, smarte nett, industriell automasjon). Emnet baserer seg på reelle utfordringer innen industrien, som for eksempel beskyttelse mot trusler i sensornettverk som brukes i avanserte måleravlesingssystemer, og metoder for beskyttelse av sensorer og enheter. Emnet omhandler også avansert sikkerhetsteknologi for mobile kommunikasjonssystemer, blant annet sikkerhetsløsninger for nærfeltskommunikasjon (NFC).

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skall du ha følgende kompetanse:

  • Forståelse for hvordan grunnleggende sikkerhetskonsept og prinsipper benyttes i industrielle kommunikasjonsnettverk som inkluderer sensor- og mobilsystemer
  • Kunnskap om relevante sikkerhetsstandarder i industrielle nettverk, hvordan risikoreduserende teknikker benyttes for å møte ulike sikkerhetstrusler, innbruddsdeteksjon og beskyttelsesmekanismer, samt metoder for hendelsesovervåking og respons
  • Tilpasning av sikkerhetsstandarder for utvalgte industrielle scenarioer
  • Evne til å diskutere anvendelsen av sikkerhetsmekanismer i industrielle nettverk
  • Kunne forklare sikkerhetsrelaterte utfordringer i et sammensatt system (“system of systems”), hvor forskjellige kommunikasjonsteknologier som wirelessHART, ZigBee, mobile nett (2G, 3G & 4G), WiMAX , WLAN/WiFi må kunne brukes parallelt og samtidig oppnå tilstrekkelig pålitelighet
  • Være i stand til å analysere sikkerhetsrelaterte hendelser fra utvalgte industrielle scenarioer som smarte nett (inkludert kontrollsystemer), og diskutere mulige strategier for risikoreduksjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

3 timer forelesning per uke. Obligatoriske studentpresentasjoner eller innleveringsoppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I tillegg et essay/presentasjon av et pensumrelatert tema, som skal presenteres for gruppen. Essayet/presentasjonen må være bestått før den endelige eksamenen.

Eksamen

Innlevering av obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen, inkludert essay/presentasjon av et pensumrelatert tema. Det avholdes avsluttende muntlig eksamen. Ved stort antall kandidater kan det bli holdt skriftlig eksamen; dette avgjøres i begynnelsen av semesteret.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)