Kort om emnet

Vi ønsker at ekskursjoner og undervisning i felt skal foregå i trygge omgivelser og på en sikker måte. I dette emnet får du informasjon om hvordan du skal forholde deg når du er eller skal på ekskursjoner eller på feltarbeid.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du ha fått kjennskap til:

  • Hvilke rutiner og prosedyrer som gjelder for feltarbeid/ekskursjoner.
  • Hva du forventes å bidra med forut for og under feltarbeidet/ekskursjonen
  • Hvilke forsikringsordninger som gjelder/ikke gjelder
  • Bruk av risikovurderinger, bekledning, verneutstyr og ulike kommunikasjonshjelpemidler.
  • Hvordan du utøver grunnleggende førstehjelp i felt.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for:

  • Studenter som skal ta ett eller flere emner som har HMS0504 som obligatorisk forkunnskapskrav.
  • Nye studenter på følgende masterprogram:

Overlappende emner

Emnet overlapper med Error: java.lang.NullPointerException .

Se detaljert beskrivelse av overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: ehms.uio.no/#/4/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0504 i StudentWeb. Du må vente til dagen etter du har meldt deg med å ta testen for å få bestått resultat.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0504 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du må vente til dagen etter du har meldt deg med å ta testen for å få bestått resultat.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som ikke har bestått HMS0504 Feltsikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0504 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk