Kort om emnet

I dette emnet vil vi gi deg grunnleggende kunnskaper om ulike risiko ved å arbeide i pasientklinikk. Du vil komme i kontakt med ulike pasientgrupper og arbeidsprosesser. Ved studie/ arbeid i klinikk vil du gjøre bruk av metoder og utstyr som du må ha kunnskaper om for å utføre arbeidet trygt for deg selv og for pasienter og kolleger. Arbeidet vil i ulik grad innebære kontakt med smittestoffer, kjemikalier, stråling og risiko for forskjellig menneskelige adferd.

Etter endt kurs vil du kunne være i stand til å vurdere ulike risikofaktorer og kunne gjennomføre tiltak for å skape et trygt arbeidsmiljø i klinikk.

Hva lærer du?

 • Grunnleggende basalt smittevern
 • Hvilke tiltak du bør iverksette ved forskjellige smitterisiko
 • Hvordan du skal behandle smittefarlig avfall
 • Hvor du finner informasjon om personlig verneutstyr
 • Hvilke medisinske apparater i pasientklinikk som kan gi stråleskader
 • Hvilke stråleskader det er risiko for
 • Hvordan du skal oppsøke informasjon om tiltak du skal utføre for å verne mot stråleskader
 • Innføring i hvordan du kan agere ved ulike type trusler og utagerende adferd fra pasienter
 • Hva du gjør om det oppstår en uønsket hendelse (HMS-avvik) i klinikk
 • Hvordan du skal rapportere ved uønskede (HMS-avvik) hendelser

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk for:

 • Studenter som skal ta ett eller flere emner som har HMS0506 som obligatorisk forkunnskapskrav.
 • Nye studenter på følgende bachelorprogram:
 • Nye studenter på de 5-årige masterprogram:
 • Nye studenter på følgende profesjonsstudium:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: https://ehms.uio.no/#/6/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0506 i StudentWeb.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0506 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen. 

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Studenter som ikke har bestått HMS0506 Klinikksikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0506 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Vår og høst

Fra og med våren 2016

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk.