Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg aktuelle temaer fra kvantekjemien: molekylær elektron-struktur, Hartree-Fock teori, elektronkorrelasjon, konfigurasjonsvekselvirkning og coupled-cluster-teori, perturbasjonsteori, eksplisitt korrelasjon, tetthetsfunksjonalteori, Kohn–Sham-teori, responsteori, molekylære geometriske, elektriske og magnetiske egenskaper, integralberegninger, basis-sett og basis-sett-ekstrapolasjon, geometrioptimering og dynamikk, periodiske systemer.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i ulike temaer innen kvantekjemi av aktuell interesse og gir studenten den bakgrunn og oversikt som er nødvendig for å forstå faglitteratur og utviklingen innen viktige forskningsområder av kvantekjemien. Kursets innhold vil variere fra gang til gang for å tilpasse seg viktige utviklingsretninger og interesseområder i faget. Undervisningen vil foregå ved en blanding av forelesninger og kollokvier, med aktiv studentdeltagelse.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Undervisning

Emnet foreleses (30 timer) og kollokveres (30 timer) etter avtale med studentene.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Emnet vil undervises hvert fjerde semester. Det er ikke planlagt undervisning våren 2012

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)