KJM5600 – Kvantekjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Kvantemekanikkens grunnlag. Postulater, operatorer, bølgefunksjoner. Eksakt løsbare systemer. Angulært moment. Symmetri. Variasjonsregning. Perturbasjonsteori. Molekylorbitalteori. Hartree-Fock modellen. Konfigurasjonsvekselvirkning (CI). Multikonfigurasjonsberegninger (MCSCF). Coupled cluster metoder. Tetthetsfunksjonalteori.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i kvantekjemi, med vekt på den teoretisk bakgrunn for kvantekjemiske beregninger. Det vil være nyttig både for studenter som tar sin mastergrad i kvantekjemi, og for studenter som benytter kvantekjemiske beregninger i tilknytning til eksperimentelt arbeid.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført) og minimum MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) i matematikk. Det vil også være en fordel å ha tatt KJM3600 – Molekylmodellering (videreført).

Undervisning

Undervisningen består av 45 timer forelesninger og 30 timer gruppeøvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9600 – Kvantekjemi

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala A-F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 13:19:33

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)