Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kvantemekanikkens grunnlag. Postulater, operatorer, bølgefunksjoner. Eksakt løsbare systemer. Angulært moment. Symmetri. Variasjonsregning. Perturbasjonsteori. Molekylorbitalteori. Hartree-Fock modellen. Konfigurasjonsvekselvirkning (CI). Multikonfigurasjonsberegninger (MCSCF). Coupled cluster metoder. Tetthetsfunksjonalteori.

Hva lærer du?

Emnet gir en innføring i kvantekjemi, med vekt på den teoretisk bakgrunn for kvantekjemiske beregninger. Det vil være nyttig både for studenter som tar sin mastergrad i kvantekjemi og for studenter som benytter kvantekjemiske beregninger i tilknytning til eksperimentelt arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM2600 – Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (videreført) og minimum MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) i matematikk. Det vil også være en fordel å ha tatt KJM3600 – Molekylmodellering (videreført).

Overlappende emner

  • 7 studiepoeng overlapp mot KJ260
  • 3 studiepoeng overlapp mot KJ465
  • 10 studiepoeng overlapp mot KJM9600 – Kvantekjemi

Undervisning

Emnet omfatter 45 timer forelesninger og 30 timer gruppeøvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Emnet er avlyst høsten 2014.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis internasjonale studenter ber om det, ellers norsk.