Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kinetisk gassteori, kollisjonsteori, aktivert kompleksteori, transportegenskaper, reaksjoner i løsning, raske reaksjoner og relaksasjonsmetoder, fotokjemi, statistisk termodynamikk.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg fordypet kunnskap i sentrale deler av fysikalsk kjemi samt kunne bruke denne i praktisk arbeid med kjemiske systemer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 230 og 10 studiepoeng mot KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt).

Undervisning

Emnet omfatter 32 timer forelesninger, 24 øvelsestimer og et obligatorisk foredragsseminar hvor hver student må holde 9 presentasjoner i løpet av semesteret.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, første gruppetime og til foredragsseminaret. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen/gruppen starter.

Eksamen

Muntlig avsluttende eksamen. Alle studentens presentasjoner i foredragsseminaret må være bestått for at man kan gå opp til avsluttende eksamen. Tillatte hjelpemidler: Lommekalkulator. Bokstavkarakter (A-F).

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar.

Foredragseminaret er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

dette emnet vil videreføres som KJM3300 Fysikalsk kjemi II

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)