Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Intermolekylære krefter og krefter mellom overflater. Overflatespenning, fukting, kontaktvinkler og monomolekylære lag. Adsorpsjon fra gass, væske og løsning og vekselvirkning mellom proteiner og overflater. Overflateanalyse. Reaksjoner på overflater. Dannelse av nanopartikler: Nukleering og micelledannelse. Elektriske dobbeltlag, elektrokinetikk og stabilitet av dispersjoner og emulsjoner. Adhesjon og liming.

Hva lærer du?

Studenten skal oppnå forståelse for samspillet mellom overflater og gasser, væsker eller løsninger, samt hvordan overflater inngår i mange teknologiske og biologiske prosesser. Studenten skal kunne bruke denne kunnskapen i praktiske problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 206 og 10 studiepoeng mot KJM3500 – Overflate- og nanokjemi (nedlagt).

Undervisning

Emnet omfatter 34 timer forelesninger, 15 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, første gruppetime og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/gruppetime/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/gruppen/laboratoriedagen starter.

Eksamen

En skriftlig midttermineksamen (2 timer, 20 % vekting). Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer, 80 % vekting). Tillatte

Hjelpemidler

Lommekalkulator

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen emneopptaket.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fem semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2012

Hvert 3. semester fra våren 2012. DETTE EMNET SKAL SKIFTE EMNEKODE TIL KJM5500. VENNLIGST VENT TIL DENNE KODEN KOMMER OPP I STUDENTWEB.

Eksamen

Vår 2012

Hvert 3. semester fra våren 2012.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)