Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gjør studentene fortrolige med de viktigste og de nyeste separasjons- og deteksjonsmetoder, med hensyn på løsning av reelle problemer.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • Er du fortrolig med avanserte kromatografiske og elektroforetiske metoder, inkludert multidimensjonale systemer, miniatyriserte systemer og grunnlaget for bruk av selektive detektorer
  • kan du velge optimale separasjons- og analysemetoder for ulike anvendelser
  • vil du kjenne til viktige løselighets- og transportegenskaper i gasser, væsker og fluider
  • kjenner du til utvalgte derivatiseringsmetoder
  • forstår du prinsippene for å separere optiske isomere

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Basiskunnskaper i kromatografi forutsettes.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet gis som et intensivkurs over 2 uker og omfatter 30 timer forelesninger og 10 timer kollokvier.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)