Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Amfifile polymerer er polymerer med heterogen oppbygging, som består av hydrofile og hydrofobe deler. Slike polymerer assosierer i vandig løsning og oppviser en rekke interessante egenskaper og brukes ved mange industrielle og farmasøytiske applikasjoner. Emnet gir en oversikt over syntesemetoder, karakterisering, og fysikalske metoder som brukes for å karakterisere deres strukturelle, dynamiske og reologiske egenskaper i vandige løsninger og geler. Momenter som inngår er: forskjellige syntesemetoder, termodynamikk, spredningsteknikker og reologi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal ddu ha følgende kompetanse:

• Ha fått grunnleggende kunnskap om amfifile polymerer.

• Ha fått kjennskap til ulike eksperimentelle metoder for å karakterisere amfifile polymerer I løsning.

• Ha lfått kjennskap om nye teoretiske begreper i polymervitenskap.

• Ha kunnskap om assosiasjonsprosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM5500 – Overflate- og nanokjemi. Det er gustig å ha tatt: KJM3200 – Organisk kjemi II, KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt).

Overlappende emner

Emnet overlapper 9 studiepoeng mot KJ 433.

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesninger og 10 timer øvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 e-post ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen i juni teller 100%. Bokstavkarakter (A-F). Ingen hjelpemidler.

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester for studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen.

Informasjon om utsatt eksamen / ny eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)