Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

KJM 5901 er beregnet for studenter som skal arbeide med radioaktivitet eller radiokjemiske metoder i sin forskning. Emnet fokuserer på anvendelser av radioaktiv stråling i forskning og industri. Det tar utgangspunkt i kjennskap til radioaktivitet og stråling tilsvarende KJM 3900. Sentrale deler er radiokjemiske analyse- og separasjonsmetoder. I tillegg vil ulike metoder for fremstilling av radioaktive stoffer, samt vanlige deteksjonsmetoder bli gjennomgått. Emnet er lagt opp til å tas sammen med KJM5911 – Laboratorieøvelser i radiokjemi. KJM5901 og KJM5911 er obligatoriske for å ta en mastergrad i kjernekjemi.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Deteksjon av alfa-, beta- og gamma-stråling ved hjelp av de vanligste detektortypene (gas-ionisasjon kammer, NaI scintillasjon, Ge-halvleder, Si-halvleder, væskescintillasjon).
  • Spesielle kjemiske egenskaper til radionuklider og separasjon av disse (små mengder, adsorpsjon, bruk av bærere, radiolyse, m.m.).
  • Viktige faktorer som påvirker radionuklidenes kjemiske form i vandige løsninger.
  • Fremstilling av radionuklider ved hjelp av partikkelstråler og nøytroner, samt fra radionuklidegeneratorer.
  • Radiokjemiske separasjonsmetoder (utfelling, ionebytting, væske ekstraksjon, ekstraksjonskromatografi).
  • Radioanalytiske metoder (nøytronaktiveringsanalyse, isotopfortynningsanalyse, radiotracere, dateringsmetoder).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kurset tar utgangspunkt i at studenten har generell kunnskap om radioaktivitet og radioaktiv stråling tilsvarende KJM3900 – Radioaktivitet.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 40 timer forelesninger og 16 timer gruppeøvelser.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til øvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Emnet er avlyst høsten 2016

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)