Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset gir studentene grunnleggende begreper i polymerkjemi. Særlig vekt legges på polymerisasjonsreaksjoner og kinetikk, samt metoder som brukes for molekylær karakterisering av polymerer. I tillegg diskuteres statistisk behandling av fleksible kjedemolekyler, termodynamikk og reologi av polymersystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Ha en bred kjennskap til prinsipper og begreper for moderne polymerkjemi.
  • Du skal kunne diskutere og definere fundamentale begreper innen polymersyntese.
  • Du skal kunne belyse de grunnleggende reaksjonene innen polymerkjemi.
  • Kunne beskrive de fysikalske egenskaper for ulike polymerer.
  • Beskrive og forstå de forskjellige teknikker som brukes for å karakterisere polymerløsninger.
  • Beskrive ulike teoretiske modeller for polymerløsninger.
  • Kan du sette deg inn i og gi et et seminar over et oppgitt emne.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) og KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 34 timer forelesninger, 20 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 40 timer. Du skal også foberede og gi et seminar over et oppgitt emne. Godkjent laboratoriekurs og seminar er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) eller avsluttende muntlig eksamen fastsettes etter at semesteret har startet og teller 100 % av avsluttende karakter. Du skal også forberede og fremføre et seminar over et oppgitt emne. Godkjent laboratoriekurs og seminar er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Lommekalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker under ordinær eksamen. Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som trekker seg. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se fakultetets sider om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2012

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn fem studenter melder seg til emnet

Eksamen

Høst 2012

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)