Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset gir studentene grunnleggende begreper i polymerkjemi. Særlig vekt legges på polymerisasjonsreaksjoner og kinetikk, samt metoder som brukes for molekylær karakterisering av polymerer. I tillegg diskuteres statistisk behandling av fleksible kjedemolekyler, termodynamikk og reologi av polymersystemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

• Ha en bred kjennskap til prinsipper og begreper for moderne polymerkjemi.

• Du skal kunne diskutere og definere fundamentale begreper innen polymersyntese.

• Du skal kunne belyse de grunnleggende reaksjonene innen polymerkjemi.

• Kunne beskrive de fysikalske egenskaper for ulike polymerer.

• Beskrive og forstå de forskjellige teknikker som brukes for å karakterisere polymerløsninger.

• Beskrive ulike teoretiske modeller for polymerløsninger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1110 – Organisk kjemi I (videreført) og KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 34 timer forelesninger, 20 timer øvelser og et obligatorisk laboratoriekurs på 40 timer. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning/laboratoriedag ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) eller avsluttende muntlig eksamen fastsettes etter at semesteret har startet og teller 100 % av avsluttende karakter. Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Lommekalkulator.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. Samtidig blir det også arrangert utsatt eksamen for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister.

For nærmere opplysninger, se http://www.matnat.uio.no/studier/studieinformasjon/eksamen/kontinuasjon.html

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider .

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret labkurset ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen. Dersom du har gyldig laboratoriekurs men aldri har gått opp til eksamen i emnet, må du selv sørge for at dette registreres i datasystemet. I såfall må du snarest ta med bekreftelse på godkjent laboratoriekurs til eksamenskonsulenten på Kjemisk institutt.

Eventuelle teoretiske obligatoriske oppgaver er kun gyldig det semesteret de ble godkjent.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn fem studenter melder seg til emnet

Eksamen

Høst 2013

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)