Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i klassisk beregnbarhetsteori med vekt på relativ beregnbarhet, grader av uavgjørbarhet og på anvendelser innen beregnbar analyse og teoretisk informatikk.

Hva lærer du?

Med utgangspunkt i de primitivt rekursive funksjonene og µ-operatoren innføres de beregnbare funksjonene og relasjonene over de naturlige tallene. Grunnleggende resultater vedrørende de partielle beregnbare funksjonene og de beregnbare og semiberegnbare mengdene blir vist.
Deretter ser man på forskjellige klassiske tilnærminger til gradering av de ikke-beregnbare funksjonene og mengdene. Avslutningsvis vil man se på hvordan den klassiske beregnbarhetsteorien brukes til å studere beregnbarhetsfenomener i analyse og topologi, og på hvordan alternative tilnærminger til beregnbarhet har anvendelser innen teoretisk informatikk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle anbefalte forkunnskaper.

Overlappende emner

5 studiepoeng mot MA380.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2012

Høst 2010

Når behov og ressurser tilsier det. Send en e-post til studieinfo@math.uio.no dersom du ønsker å følge emnet.

Eksamen

Høst 2012

Høst 2010

Når behov og ressurser tilsier det.

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.