Semesterside for MEK3230 - Høst 2019

Matematisk fagutvalg utfører hvert år emneevalueringer av utvalgte emner på Matematisk institutt, og dette semesteret er MEK3230 blant disse. Vi hadde derfor satt stor pris på om du som er oppmeldt i emnet besvarer undersøkelsen ved å logge inn via nettskjemalinken under. Alle besvarelser er anonyme og undersøkelsen tar ca. 10 minutter å gjennomføre.

https://nettskjema.no/a/mfu2019f-mek3230

5. des. 2019 17:14

Onsdag 11/12 er det siste mulighet til å få svar på spørsmål angående pensum eller oppgaver vi har gjort. For at jeg skal kunne svare utfyllende på det dere lurer på så anbefales det å sende spørsmålene på mail (chrpe@math.uio.no) innen tirsdag 10/12.

Vel møtt!

4. des. 2019 14:33

Det er noen som ønsker å flytte gruppetimen fra mandag 1215-1400 til onsdagstimen 1015-1200. Svar ja/nei om dette passer for deg på denne doodlelinken. Hvis flertallet sier ja, så bytter vi fra og med neste uke.

Oppdatert 11/11: Alle som stemte, stemte ja. Dermed flytter vi gruppetimen til Onsdager klokken 1015, inkludert timen som skulle ha vært idag.

6. nov. 2019 09:59

I oppgave 2.1.4 så skal dere skalere variablene i ligning 1 slik at den blir dimensjonsløs. Her skal h skaleres på samme måte som z, dvs h = Hh0.

29. okt. 2019 09:14

Her ligger en video som viser forskjellen på fasehastigheten og gruppehastigheten til bølger. Denne videoen demonstrerer dispersjonsrelasjonen som forteller oss at bølger med ulik bølgelengde beveger seg med ulik hastighet. Legger også med en video som viser forskjellen i fase- og gruppehastighet mellom kapillærbølger og tyngdebølger.

21. okt. 2019 16:43

Obligatorisk oppgave 2 er nå lagt ut på obligsiden. Innleveringsfrist klokken 1430, 31. oktober.

Det er kun mulig å levere digitalt på Canvas. Det er mer informasjon inne i oppgaveteksten. Scannere for å digitalisere håndskrevne besvarelser skal være tilgjengelig på biblioteket. Scannet besvarelse må være leselig, ellers blir første forsøk ikke godkjent!

15. okt. 2019 13:48

Da skal alle ha fått tilbakemelding på den første obligen (se Canvas). For dere som ikke fikk godkjent på første forsøk er ny innleveringsfrist torsdag 3/10 klokken 1430.

27. sep. 2019 14:10

Etter avstemningen er det et flertall (11 av 16 personer) som ønsket å beholde den nye tiden, 1215-1400 på mandager, til øvingstime. Dermed beholder vi denne tiden og rommet vi møtes i er UE26. Hvis det er noen dette absolutt ikke passer for så kan dere komme opp til rom 914 i NHA hvis dere har noen spørsmål.

9. sep. 2019 08:22

Vennligst gå inn på denne doodle-linken og velg det tidspunktet/tidspunktene som passer best for deg å ha øvingstimen på. Send meg (Christian) en mail hvis du har noen spørsmål.

6. sep. 2019 10:45

Obligatorisk oppgave 1 er nå lagt ut på obligsiden. Frist klokken 1430, 19. september.

Det er kun mulig å levere digitalt på Canvas. Det er mer informasjon inne i oppgaveteksten. Scannere for å digitalisere håndskrevne besvarelser skal være tilgjengelig på biblioteket. Scannet besvarelse må være leselig, ellers blir første forsøk ikke godkjent!

4. sep. 2019 14:35

Tiden for øvingstimen på mandager har blitt flyttet til 1215 uten at jeg har fått noen beskjed om dette, derfor ble timen idag holdt 1015-1200. Den nye tiden passer ikke for en del studenter så det er ikke sikkert at dette blir permanent. Jeg vil komme tilbake ila uken med en oppdatering. 

Jeg legger ved mine løsningsnotater til øvingsoppgavene her for de studentene som møtte opp 1215.

2. sep. 2019 12:13

Fasiten til ukesoppgavene ligger her og denne vil bli oppdatert fortløpende. Det er også lagt ut en link til fasiten på siden der dere finner ukesoppgavene.

28. aug. 2019 15:55

Som jeg fortalte i pausen idag, legger jeg ut en liste med 55 spørsmål dere burde kunne svare på når eksamen kommer. Det er selvsagt ikke meningen at dere skal kunne svare på alle spørsmålene nå. Listen ligger her.

I tillegg linker jeg til en youtubevideo som har en kort og grei forklaring på forskjellen mellom partikkelbaner, strømlinjer og streaklines for ikke-stasjonær strømning.

27. aug. 2019 13:52

Anbefaler alle å lese kapittel 2 i denne boken for en bredere innføring til Pi-teoremet, dimensjonsanalyse og skalering enn hva som ble gjennomgått i timen. 

21. aug. 2019 14:09

Velkommen til MEK3230 Fluidmekanikk høsten 2019! Kurset er lagt opp til å ha øvingstime på mandag 1015-1200 og forelesninger på tirsdag og onsdag 1015-1200. Første time blir dermed tirsdag 20/9 i NHA 108. Øvingsoppgaver legges ut her fortløpende og det er viktig at dere holder dere oppdatert på eventuelle endringer.

Vi har også lagt ut en foreløpig pensumoversikt for hver uke i tillegg til annet lesestoff og forelesningsnotater.

14. aug. 2019 13:55