Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring i første ordens logikk fram til kompletthetsteoremet og ufullstendighetsteoremet.

Hva lærer du?

Forståelse av samspillet mellom språk, tolkning og teori i formelle logikker. Forståelse av en matematisk modell for beregnbarhet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1030 – Diskret matematikk (nedlagt) og HUMIT1750 – Logikk og beregninger (nedlagt). Fravær av disse emnene kan kompenseres av en generell matematikk-kompetanse på omlag 40 studiepoeng.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MAT4600 – Matematisk logikk (nedlagt).

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MA 250.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Undervises første gang høsten 2004. Emnet vil strekke seg over et helt semester med fire timers undervisning/regneøvelser pr. uke.

Eksamen

Innlevering av en obligatorisk oppgave som skal godkjennes. Endelig karakter baseres på avsluttende skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Ingen

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr kun utsatt eksamen i hht § 5.5.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.
Dette betyr at studenter som dokumenterer gyldig fravær fra eksamen innen gitte frister, vil kunne få en utsatt eksamen.

Studenter som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men kan ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på fakultetets eksamenssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Denne versjonen av emnet går for siste gang høsten 2007. MAT-INF3600 – Matematisk logikk vil videreføres.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)