Dette emnet er nedlagt

STK3900 – Statistiske metoder og anvendelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i statistisk problemformulering, modellbygging, analyse samt resultatvalidering. Sentralt er regresjon (dvs. empirisk bestemmelse av relasjoner mellom variable) og andre flervariable statistiske teknikker samt behandling av tidsavhengige data. Spesielt behandles lineær regresjon, variansanalyse, forsøksplanlegging, logistisk regresjon, levetidsanalyse og enkel tidsrekkeanalyse.

Hva lærer du?

Emnet sikter mot å gi godt tilrettelagte introduksjoner til relativt mange emner. Undervisningen vil være IT-assistert og eksempelorientert. Bruk av matematikk vil bli holdt nede på et minimum. Innføring i en statistisk programpakke er en del av opplegget. Emnet er spesielt rettet mot master- og doktorgradsstudenter som trenger kunnskaper i statistiske metoder utover STK1000, men emnet kan også inngå i en bachelor-grad. Det forutsettes at studentene aktivt tar del i praktiske øvelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1000 – Matematikk i praksis I (nedlagt) og STK1000 – Innføring i anvendt statistikk

Overlappende emner

Det er 5 studiepoeng overlapp mot STK2000 – Sentrale statistiske modeller og metoder (nedlagt), 10 studiepoeng overlapp mot STK4900 – Statistiske metoder og anvendelser og 9 studiepoeng overlapp mot ST301.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Undervisningen foregår over to separate uker. I disse to ukene er det undervisning fra 9.15-16.00.

Eksamen

En obligatoriske oppgave, som skal godkjennes, etter første undervisnings-uke. Muntlig avsluttende eksamen. En prosjektoppgave vil inngå som del av eksamen. Bokstavkarakter.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Denne versjonen av emnet gikk for siste gang våren 2007. STK4900 – Statistiske metoder og anvendelser vil videreføres.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Engelsk hvis utvekslingsstudenter ber om det