HMS0506 – Klinikksikkerhet

Gå til nettstudiet

Merk at du først kan gjennomføre og bestå netteksamen dagen etter du er eksamensmeldt til emnet.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

I dette emnet vil vi gi deg grunnleggende kunnskaper om ulike risiko ved å arbeide i pasientklinikk. Du vil komme i kontakt med ulike pasientgrupper og arbeidsprosesser. Ved studie/ arbeid i klinikk vil du gjøre bruk av metoder og utstyr som du må ha kunnskaper om for å utføre arbeidet trygt for deg selv og for pasienter og kolleger. Arbeidet vil i ulik grad innebære kontakt med smittestoffer, kjemikalier, stråling og risiko for forskjellig menneskelige adferd.

Etter endt kurs vil du kunne være i stand til å vurdere ulike risikofaktorer og kunne gjennomføre tiltak for å skape et trygt arbeidsmiljø i klinikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du kjennskap til:

 • Grunnleggende basalt smittevern
 • Hvilke tiltak du bør iverksette ved forskjellige smitterisiko
 • Hvordan du skal behandle smittefarlig avfall
 • Hvor du finner informasjon om personlig verneutstyr
 • Hvilke medisinske apparater i pasientklinikk som kan gi stråleskader
 • Hvilke stråleskader det er risiko for
 • Hvordan du skal oppsøke informasjon om tiltak du skal utføre for å verne mot stråleskader
 • Innføring i hvordan du kan agere ved ulike type trusler og utagerende adferd fra pasienter
 • Hva du gjør om det oppstår en uønsket hendelse (HMS-avvik) i klinikk
 • Hvordan du skal rapportere ved uønskede (HMS-avvik) hendelser

Opptak til emnet

Emnet er obligatorisk for:

 • Studenter som skal ta ett eller flere emner som har HMS0506 som obligatorisk forkunnskapskrav
 • Nye studenter på følgende bachelorprogram:
 • Nye studenter på følgende 5-årige masterprogram:
 • Nye studenter på følgende profesjonsstudium:

Undervisning

Emnet gjennomføres som selvstudium på nett. Emnet er tilgjengelig på smartmobil, PC, Mac, eller nettbrett. Lenke til nettstudie: https://ehms.uio.no/#/6/no

Emnet har digital eksamen som gjennomføres på nett, som krever at du må være meldt til eksamen i HMS0506 i StudentWeb.

Eksamen

Selvstudiet har en integrert digital eksamen som må være bestått for å få emnet bestått. Legg merke til at du må være meldt til eksamen i HMS0506 i StudentWeb for å kunne gjennomføre testen. Du kan først gjennomføre testen dagen etter du er meldt til eksamen.

Den digitale eksamen består av flervalgsoppgaver og kan tas mange ganger. Når den er bestått vil du få en e-post med et kursbevis.

Studenter som ikke har bestått HMS0506 - Klinikksikkerhet vil ikke få en godkjent grad fra MN-fakultetet, hvis HMS0506 er obligatorisk i programmet eller er et obligatorisk forkunnnskapskrav for emner i graden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 06:20:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
0
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
 • Engelsk
 • Norsk