HADM4403 – Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg forståelse av hvordan  sykdom og sykdomsbyrde kan måles i en befolkning, samt innsikt i hvordan kunnskap om effekt av medisinske tiltak etableres. Emnet vil også gi deg forståelse av hvordan epidemiologiske data kan brukes som grunnlag for planlegging i helsevesenet.  

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne:

Kunnskap

  • Forklare hvordan sykdomsbyrde kan måles i en befolkning og bli gjenstand for sammenlikninger mellom befolkninger og grupper 
  • Gjøre rede for  ulike typer epidemiologisk studiedesign
  • Forklare prinsipper for oppsummering og kritisk vurdering av kunnskap
  • Gjøre rede for krav til gode retningslinjer i helsevesenet
  • Forklare metoder for å  evaluere medisinske tiltak og for å prioritere mellom ulike tiltak

Ferdigheter

  • Fortolke effekter av medisinske tiltak og kunne vurdere om tiltak er kunnskapsbaserte
  • Presentere planer for helsevesenet med bakgrunn i epidemiologiske data og befolknings- og sykdomsframskrivninger

Generell kompetanse

  • Reflektere over forhold som påvirker sykdomsbyrden i på ulike nivå i samfunnet
  • Diskutere kunnskapsgrunnlaget for tiltak i helsevesenet
  • Reflektere over muligheten for å bruke epidemiologiske data til å legge planer for fremtidens helsevesen

Opptak og adgangsregulering

Forbeholdt studenter på Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)

Undervisning

Forelesninger og gruppearbeid.

Eksamen

Skriftlig gruppeeksamen

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk