MEDFL5320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset gir deg en introduksjon i faget medisinsk historie gjennom at du får gjøre det selv! Et to dagers kurs er selvsagt ikke nok tid til å gi en grundig innføring i faget. Men du vil få noen oversiktsforelesninger over viktige begivenheter i løpet av de siste 300 år. I tillegg vil vi legge vekt på grunnleggende teoretiske perspektiver og tilnærminger i faget, og et overblikk over mulige kanaler for innhenting av informasjon. Gjennom et eksempel (historien til global helse) vil vi diskutere ulike måter å praktisere historiefaget på. Med utgangspunkt i deltagernes doktorgradsprosjekter vil vi sammen gjennomgå de heuristiske og metodologiske utfordringene som særpreger faget medisinsk historie. Særlig vekt skal vi legge på hvordan man skal identifisere og arbeide med relevante kilder. Avslutningsvis vil deltagerne skrive en oppgave der de setter sitt avhandlingstema i en historisk sammenheng.

Hva lærer du?

Dette kurset vil gi deg noen grunnleggende ferdigheter som du trenger for å prøve deg selv I et medisinhistorisk arbeid. Som deltager blir du også kjent med grunnleggende sekundærkilder og vil bli gitt muligheten til å prøve deg på skriving av et mindre historisk arbeid. Har du lyst, kan oppgaven du skriver etter kurset dannet utgangspunkt for en medisinhistorisk artikkel.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset til forskerlinjestudenter Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet ved UiO.

Påmelding i StudentWeb 

Emnet har felles opptak med ph.d.-emnet HES9320.

Svar på søknad om opptak til emnet sendes på e-post 1-2 uker etter søknadsfristen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Mastergrad eller tilsvarende (cand med, cand san osv.). Kurslederne sender ut litteratur i god tid på forhånd – og siden gruppediskusjonen vil ta utgangspunkt i den litteraturen er det et krav at den er lest før kursstart.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle, utover å ha en interesse av å se sitt eget prosjekt i en historisk sammenheng!

Overlappende emner

3 studiepoeng overlapp mot HES9320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål

Dette er det eneste kurset i sitt slag i Norge.

Undervisning

Emnet undervises over 2 dager med 6 timer per dag.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Undervisningsformer:
Seminar over utvalgte emner innen medisinsk historie, gruppediskusjoner over eksempeltekster,  individuelt lærerveiledet arbeid for å skaffe frem kilder til eget prosjekt. I kursets poengberegning inngår lesning av en del tekst. Det forventes at deltagerne både deltar i og presenterer resultater fra dette arbeidet. NB! En del av denne litteraturen vil være uvant for deltagere som ikke har bakgrunn fra HUMSAM-fagene og det anbefales derfor å sette av godt med tid på forhånd.

Det forventes at du sender inn et abstrakt av ditt phd-prosjekt på ca en halv side senest 4 uker før kursets oppstart. Vi skal bruke det i undervisningen så det kommer til å sendes ut til de andre kursdeltagerne i forkant av kurset.

Eksamen

Hjemmeeksamen leveres tre uker etter kursets slutt.

Godkjent kurs forutsetter også aktiv deltakelse og gjennomføring av gruppearbeid.

Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Eksamensspråk

Engelsk eller norsk valgfritt etter hva du foretrekker.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Søknadsperiode

04.07 - 14.10. 2020

Undervisning høst 2020

27.10 - 28.10. 2020

Undervisningsspråk

Engelsk

(Norsk hvis det kun er norskspråklige kandidater påmeldt.)