SGO9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Første del av avhandlingsseminarets fire deler. Gjennomføres i ph.d.-programmets første semester.

Hva lærer du?

Stipendiatene sender inn prosjektskisser i forkant av kurset, og presenterer sine prosjekter for medstipendiater og for forskningslederne/ph.d.-ansvarlige ved instituttet. Valg av monografi eller artikkelsamling som sjanger tas opp.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi melder seg opp via studentweb.Påmeldingsfrist er fire uker før kursstart hvert semester.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Deltakere må være tatt opp på ph.d.-programmet i samfunnsgeografi

Overlappende emner

1 studiepoeng overlapp mot SOS9001 – Avhandlingsseminar: Introduksjon

Undervisning

Undervisning skjer over en dag i løpet av semesteret. Følgende punkter blir tatt opp:

1. Studieplan for ph.d.-programmet
2. Sjanger: artikler eller monografi
3. Diverse informasjon og spørsmål fra stipendiatene
4. Introduksjon av prosjektene og diskusjon

Eksamen

For å bestå seminaret skal stipendiatene sende inn prosjektskisse 10 dager før seminaret og presentere denne for de andre deltakerne.

For alle delene av avhandlingsseminaret vil oppmøte, samt muntlige og skriftlige presentasjoner til sammen utgjøre grunnlaget for å vurdere om seminaret er bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)