Dette emnet er nedlagt

PSY4113 – Seksuelle livsstiler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Formålet med emnet er å gi en fordypning i seksuelle kulturer og subkulturer ut fra begrep som normativitet og mangfold.

Emnet fokuserer spesielt på hetero-, homo-, biseksuelle og transpersoner, men også andre former for seksuelle orienteringer, uttrykk og variasjoner.

Emnet formidler kunnskap om konsekvenser av fysiske, psykiske og intellektuelle funksjonshinder for seksualiteten, og vil belyse betydningen av samfunnsmessige vurderinger og måter å forholde seg til funksjonshemning og seksualitet på.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

  • Gjøre rede for biologiske, sosiale og psykologiske aspekter ved seksuell identitet og kjønnsidentitet
  • Vise innsikt i forholdet mellom kropp og seksualitet i ulike subgrupper av befolkningen
  • Ha kunnskap om konsekvenser av fysiske, psykiske og intellektuelle funksjonshinder for seksualiteten
  • Ha innsikt i seksuelle tenningsmønstre og livsstiler, og dets betydning for seksuell helse

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

  • Analysere, bedømme og håndtere komplekse problemstillinger relatert til seksuell variasjon og mangfold
  • Vise forståelse for seksuell orientering og seksuelle preferanser i et likestillings- og et menneskerettighetsperspektiv

Generell kompetanse

  • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis om seksuell variasjon og seksuelt mangfold
  • Å fremme minoriteters rettigheter i et psykologisk og samfunnsmessig perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Det anbefales at man har avlagt eksamen i emnet PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse før man kan tas opp til emnet.

Emnet er obligatorisk for studenter på Masterprogrammet i psykologi, studieretning i helse-, utvikling  og samfunn, fordypning i forebyggende arbeid og seksuell helse. Emnet kan også tas som fritt emne av et begrenset antall studenter som tar en av de andre fordypningene innenfor den samme studieretningen.

Kun studenter med undervisningsopptak til emnet kan delta i undervisningen. Emnet vil ikke gjennomføres dersom færre enn 8 studenter melder seg på.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på PSY4112 – Seksualitet og seksuell helse.

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som et litteraturseminar og tar utgangspunkt i at studentene er aktive i læringsprosessen. Undervisningen er obligatorisk, og det kreves minimum 80% oppmøte på all undervisning for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Se retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

 

Eksamen

Semesteroppgave om egen valgt problemstilling knyttet til seksuell variasjon og mangfold, med omfang på 5-10 trykte A4-sider. Problemstilling må godkjennes senest 2 uker før innlevering.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk