PSY9304A – Forskningsseminar: Klinisk psykologi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et løpende forskningsseminar i regi av en forskningsgruppe ved Psykologisk institutt som møtes regelmessig og har et program som bestemmes for hvert semester. Dette er et løpende seminar, og nye deltakere tas imot hvert semester. Seminaret er ment for PhD kandidater med forskningsprosjekter innen klinisk psykologi, herunder studier som retter seg mot utredning eller behandling av mentale helseplager i ulike grupper eller i befolkningen, og med alle type metodologiske vinkinger. 

Hver kandidat som deltar på PhD-programmet ved Psykologisk institutt må velge seg 1 forskningsseminar og følge dette (obligatorisk del av programmet).

Opptak og adgangsregulering

Dette er et seminar i regi av forskningsgruppen og nye deltakere tas imot hvert semester.

Du kan melde deg til emnet i studentweb - du må da melde deg til PSY9304A først (1 semester).

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på ph.d.-program.

Overlappende emner

PSY9208

Undervisning

Se semestersiden for emnet for opplysninger om tid og sted for undervisningen.

Hovedelementer: 

- Aktiv deltakelse i tre semester

- Presentasjon av prosjekt (fortrinnsvis første semester, men kan og gjennomføres i senere semester).

Eksamen

Krav: Aktiv deltakelse med framleggelse kreves, og det kreves kontinuerlig deltakelse over minst 3 semestre.

Uttelling: 5 studiepoeng etter å ha fulgt seminaret i tre semestre. I studentweb vil det komme opp 3 ulike koder tilknyttet seminaret:

930X - A: deltagelse 1. semester og presentasjon av prosjekt
930X - B: deltagelse 2. semester
930X - C: deltagelse 3. semester

Samt midtveisevaluering. 

Alle elementer må være godkjent av seminarleder for at kandidat oppnår 5 SP (ECTS).

For praktisering av midtveisevaluering, se lenke her: Midtveisevaluering

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Engelsk