PSYC3204 – Perspektiver på psykologien

Kort om emnet

Målsettingen er å bidra til en bevissthet om og forståelse av psykologiens grunnleggende kulturelle, historiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger. Analytiske perspektiver vil bli hentet fra kunnskapssosiologi, antropologi, vitenskapsteori, idéhistorie og filosofi. Etiske sider ved forvaltning og videreutvikling av psykologisk kunnskap vil bli belyst.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

  • Gjøre rede for hvordan grunnleggende kulturelle, historiske, sosioøkonomiske, vitenskapsteoretiske og verdimessige forutsetninger påvirker utviklingen av teori og empiri innenfor faget og former fagets ulike praksiser

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

  • Identifisere og reflektere kritisk til de forutsetninger som påvirker og former psykologiske teorier og kunnskap innenfor de fagområder kandidaten arbeider innenfor

Generell kompetanse
Du skal kunne:

  • Forstå psykologien som kontekstavhengig, og være seg bevisst de etiske sidene ved bruk, forvaltning og videreutvikling av psykologisk fagkunnskap i et stadig mer komplekst og multikulturelt samfunn

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner på semester 1, 2, 3, og 4.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSY4503 – Perspektiver på psykologien (nedlagt)

Undervisning

Forelesningene med lærer i 12 timer er tredelt:

  • Vitenskapsteoretiske utfordringer i psykologien
  • Forskningsetiske utfordringer i psykologien
  • Kritisk kulturperspektiv på psykologien

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Emnet legges ned. Siste undervisning høsten 2020.

Eksamen
Vår og høst

Siste eksamen høsten 2020.

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info