Emner innen statsvitenskap

Viser 1–67 av 67 emner
Emne Studiepoeng
PECOS4006 – Internship (10 studiepoeng) 10
PECOS4010 – Conflict and state building (10 studiepoeng) 10
PECOS4021 – Research Methods (10 studiepoeng) 10
PECOS4022 – Applied Statistics for Peace and Conflict Studies (10 studiepoeng) 10
PECOS4080 – Design seminar - Political science track (10 studiepoeng) 10
PECOS4081 – Design Seminar (5 studiepoeng) 5
PECOS4092 – Thesis seminar 1 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4093 – Thesis seminar 2 - Political science track (5 studiepoeng) 5
PECOS4094 – Master's Thesis (30 studiepoeng) 30
PECOS4096 – Master's Thesis (45 studiepoeng) 45
PECOS4110 – International Negotiations/Conflict Resolution (10 studiepoeng) 10
STV4020A – Forskningsmetode og statistikk (20 studiepoeng) 20
STV4020B – Statistical Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4020C – Intervju- og surveyundersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020D – Dokumentbaserte undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020E – Komparative undersøkelser (10 studiepoeng) 10
STV4020F – Grunnlagsproblemer i deskriptiv og normativ statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4020G – Rational Choice in Empirical Political Science (10 studiepoeng) 10
STV4020H – Quantitative Text Analysis (10 studiepoeng) 10
STV4102B – Politisk teori - moderne teorier om fordelingsrettferdighet (10 studiepoeng) 10
STV4108 – Ideer og makt: Kritiske tilnærminger i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10
STV4130 – Democracy and Inequality/Oppression (10 studiepoeng) 10
STV4141 – Praksis (10 studiepoeng) 10
STV4208B – International Negotiations (10 studiepoeng) 10
STV4214B – International Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4217B – Rational Choice Models and International Conflict (10 studiepoeng) 10
STV4225B – Strategy and Security Policy (10 studiepoeng) 10
STV4227B – Geopolitics and Governance in the High North (10 studiepoeng) 10
STV4228B – Game Theory and International Cooperation (10 studiepoeng) 10
STV4229B – European Foreign Policy: The EU and the Major States. (10 studiepoeng) 10
STV4232 – Causes of War in International Politics (10 studiepoeng) 10
STV4234 – China's Rise and Asian Security (10 studiepoeng) 10
STV4242B – Norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsstrategi (10 studiepoeng) 10
STV4252 – Politics and Strategy in the Nuclear Age (10 studiepoeng) 10
STV4282B – The Politics of Global Energy (10 studiepoeng) 10
STV4287B – Internasjonal politikk og utenrikspolitikk i Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
STV4302B – Nationalism and Ethnic Politics (10 studiepoeng) 10
STV4313 – The Welfare State: Politics, Policies, and Feedback (10 studiepoeng) 10
STV4316B – Europeisk politikk – politiske institusjoner og partier (10 studiepoeng) 10
STV4317 – Psychological Foundations of Political Decision-Making (10 studiepoeng) 10
STV4318B – Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer (10 studiepoeng) 10
STV4322B – The Politics of Organized Political Actors (10 studiepoeng) 10
STV4324B – The Politics of Poverty (10 studiepoeng) 10
STV4325B – The Causes of Political Violence (10 studiepoeng) 10
STV4340 – Designing Political Representation (10 studiepoeng) 10
STV4341 – Comparative Environmental Politics (10 studiepoeng) 10
STV4352B – Democracy and Social Democratic Development in the Global South (10 studiepoeng) 10
STV4354 – Likestillingspolitikk (10 studiepoeng) 10
STV4358 – Comparative Political Institutions (10 studiepoeng) 10
STV4402B – Organizational Design and Administrative Reforms (10 studiepoeng) 10
STV4407B – Institusjonell teori (10 studiepoeng) 10
STV4423B – Komparativ lokal politikk og forvaltning (10 studiepoeng) 10
STV4424 – Climate, Energy and Environmental Governance (10 studiepoeng) 10
STV4428B – Teorier om offentlig politikk: nasjonalt og internasjonalt (10 studiepoeng) 10
STV4429B – Innvandring, nasjonalstat og offentlig styring (10 studiepoeng) 10
STV4436 – Politikk og forvaltning i sentraladministrasjonen (10 studiepoeng) 10
STV4445B – EU and the Nation State - Policy Formulation and Implementation (10 studiepoeng) 10
STV4447 – The Politics of Education and Research Policies (10 studiepoeng) 10
STV4452B – Evaluering: Teorier, metoder, erfaring (10 studiepoeng) 10
STV4510 – Terrorism and Political Violence in Western Democracies (10 studiepoeng) 10
STV4810V – Policy-analyse: Utvikling og iverksetting av offentlig politikk (20 studiepoeng) 20
STV4815V – Etatsstyring mellom politikk og forvaltning (20 studiepoeng) 20
STV4901 – Veiledningsseminar 1 (5 studiepoeng) 5
STV4902 – Veiledningsseminar 2 (5 studiepoeng) 5
STV4910 – Designseminar i statsvitenskap (5 studiepoeng) 5
STV4990 – Masteroppgave i statsvitenskap (30 studiepoeng) 30
STV4992 – Masteroppgave i statsvitenskap (45 studiepoeng) 45