Kort om emnet

I designseminaret presenterer du prosjektskissen din for de andre deltakerne på seminaret og to opponenter fra instituttet. Veilederen din inviteres også til å delta under din sesjon.

Du vil få tilbakemeldinger på substansielle planer som:

 • problemstilling
 • hvilke fagdebatter du vil bidra til
 • utforming av undersøkelsen

I tillegg vil prosjektplan, herunder disposisjon av avhandlingen, fremdriftsplan og evt. utenlandsopphold, bli vektlagt.

Hva lærer du?

Designseminaret skal bidra til:

 • å videreutvikle doktorgradsprosjektet ditt
 • å øke gjennomførbarheten til prosjektet, med fokus på konkrete delmål underveis og en realistisk gjennomføringsplan
 • at du tidlig i arbeidet med avhandlingen får trening i å presentere og begrunne planer for egen forskning
 • at du får trening i å vurdere andres forskningsopplegg og i å gi konstruktive tilbakemeldinger
 • at du blir kjent med andre ph.d.-studenter ved og utenfor Institutt for statsvitenskap

Opptak og adgangsregulering

Påmeldingen i Studentweb. Ved påmelding må du sende inn følgende:

 • Oppdatert arbeidstittel på ditt ph.d.-prosjekt
 • Noen linjer om teoretisk fokus og framgangsmåte/metode.

Designseminaret er forbeholdt studenter på ph.d.-programmet ved Institutt for statsvitenskap.

Overlappende emner

Undervisning

 • Totalt 45 minutter til hver skisse
 • Deltakerne presenterer ikke selv skissen sin
 • Alle deltakerne skal forberede 15 minutter opposisjon til hver skisse
 • Seminarleder forbereder også kommentarer til alle skissene
 • Avslutningsvis vil veileder få anledning til å kommentere
 • Skissens eier vil få de siste 3-5 minuttene til oppsummering

Eksamen

For å bestå seminaret må du:

 • Sende inn skisse i forkant av seminaret. Skissens omfang skal ikke overstige 5000 ord. Bruk 1,5 linjeavstand og font 12. Skissen skal sendes inn som pdf.
 • Forberede kommentarer til samtlige skisser som skal presenteres.
 • Opponere muntlig på minst en av skissene.
 • Delta aktivt i diskusjonen i seminaret.
 • Sende inn et kort erfaringsnotat i etterkant av seminaret. Notatet sendes til instituttet v/ Sjur E. Hesthammer og din veileder.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk