STV9050 – Midtveisevaluering

Kort om emnet

Alle kandidater på ph.d.-programmet skal gjennomføre midtveisevaluering omtrent halvveis i opptaksperioden. Midtveisevalueringen skjer i et møte mellom kandidaten og instituttet, representert ved forskningsleder, administrativ koordinator og medlemmene i instituttets ph.d.-utvalg. Hovedveileder inviteres også til å delta på møtet. Biveileder er også velkommen til å delta. Møtet tar inntil 45 minutter.

Fokus for midtveisevalueringen er på ph.d.-prosjektets fremdrift og status for arbeidet med de ulike delene av avhandlingen. Sammenhengen mellom de enkelte arbeidene som skal utgjøre avhandlingen vil også bli vektlagt i vurderingen. Som underlag for møtet skal kandidaten sende inn et notat på maks 5. sider som redegjør for følgende punkter:

 1. Arbeidstittel for avhandlingen
 2. Overordnet problemstilling
 3. Planlagt innholdsfortegnelse for avhandlingen
 4. Tittel, problemstilling, teori og datakilder for hver enkelt artikkel/kapittel i av avhandlingen (1/2 side per artikkel/kapittel)
 5. Status i arbeidsprosessen for alle deler av avhandlingen
 6. Planlagte konferanser og evt. utenlandsopphold
 7. Utsiktene til innlevering av avhandlingen innen utløpet av din opptaksperiode på programmet. Dersom du ser for deg at du blir forsinket med innleveringen skal du redegjøre for årsaker til dette, og foreslå tiltak som kan forhindre eller redusere forsinkelsen

Notatet skal sendes til instituttet med kopi til veileder(e).

Hva lærer du?

Midtveisevalueringen skal bidra til:

 • å stimulere kandidatene til god fremdrift i skrivingen gjennom å etablere ytterligere en milepæl, og dermed styrke gjennomstrømningen,
 • å gi kandidatene tettere oppfølging underveis, gjennom en omfattende og systematisk tilbakemelding på avhandlingsarbeid på et tidspunkt da viktige valg er tatt, men da det stadig  er rimelig tid til å innarbeide kommentarer og kritikk før endelig innlevering
 • å bidra til at kandidatene får trening til å legge frem materialet for et bredere publikum
 • å bidra til at spørsmål om kvalitet og fremdrift blir et kollektivt ansvar forankret i enhetens aktuelle forskningsmiljø

Se også retningslinjer for midtveisevalueringer ved SV-fakultetet.

Opptak og adgangsregulering

Du melder deg til midtveisevaluering det semesteret du er omtrent halvveis i opptaksperioden (se utdanningsplanen i Studentweb). Påmeldingen gjøres i Studentweb.

Midtveisevalueringen er forbeholdt studenter på ph.d.-programmet ved Institutt for statsvitenskap.

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk