RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Bacheloroppgaven i humanisme, sekularitet og religion består av tre hoveddeler:

  • Oversikt over humanismen som begrep og “livssyn” ut fra et historisk og aktuelt perspektiv.
  • Innføring i sekularitet i internasjonalt og norsk perspektiv.
  • Innblikk i noen av de viktige religions- og livssynsdebatter fra “det moderne gjennombrudd” til i dag.

Emnet vil knytte sammen perspektiver fra humanismens idéhistorie, sekularismeteori og moderne livssynsdebatt og drøfte hvordan humanisme, sekularitet og religion kan fungere på like premisser i samfunn og offentlighet.

Igjennom arbeidet med bacheloroppgaven skal studenten få en innføring i å anvende metodikk i møte med teorier og kunnskap fra bachelorstudiet.

Bacheloroppgaven i religion og samfunn skrives som utvidelse av et annet RESA-emne, med et mindre tillegg i pensum i tilknytning til metode.

Hva lærer du?

Etter at emnet er fullført skal studenten være i stand til å definere og avgrense humanismen, og gi en oversikt over hvordan humanistiske perspektiver har framstått gjennom tidene. Studenten skal kunne definere og avgrense begrep som sekularitet, sekularisme og sekularisering. Studenten skal videre kunne gjøre rede for og drøfte noen sentrale religions- og livssynsdebatter i Norge fra det moderne gjennombrudd av. Endelig skal studenten være i stand drøfte aspekter ved humanisme, sekularitet og religion og kunne se disse i sammenheng med hverandre, samt være i stand til å anvende dem analytisk i lesningen av historisk og aktuell livssynsdebatt.

Studenten vil gjennom arbeidet med en selvstendig akademisk oppgave, få innføring og trening i å anvende teori og metode i arbeidet med å løse en relevant problemstilling.

I begynnelsen av semesteret vil du få en innføring i metodikk.

Du lærer å formulere en aktuell og akademisk relevant problemstilling. I tillegg vil du få trening i å lete opp og vurdere relevant faglig litteratur.

Du vil gjennom skriveprosessen få utviklet dine skriveferdigheter, trenes i akademisk skriving og muntlig presentasjon av arbeidet. Du vil i tillegg bli kjent med prosessen i arbeide med en større oppgave, og lære å planlegge, organisere og ferdigstille et eget arbeid innenfor en frist.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion

Undervisning

Undervisningen er felles med TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion

Studenten vil i tillegg få tildelt en veileder, og fire veiledningstimer i løpet av semesteret.

Obligatorisk aktivitet

En skriftlig innlevering over selvvalgt tema innenfor kursets ramme (1000 ord) og en respons på en annen students innlevering (200 ord).

Eksamen

Oppgave på 6000-8000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter