TFF2500 – Frans av Assisi - mellom fattigdom og mystikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kort om emnet:

Frans av Assisi er den mest utfordrende og mest omdiskuterte helgenen i kristendommens historie. For det første utfordret han den bestående kirken på 1200-tallet med sin radikale praktisering av munkenes og nonnenes ideal om fattigdom.

Etter sin død måtte han derfor ”ufarliggjøres” gjennom en refortolkning der han ble gjort til den perfekte mystiker. Dette bildet kom gjennom lang tid til å dominere kirkens syn på Frans.

Men gjennom de siste tiårene er det radikale fattigdomsidealet hos Frans på nytt blitt hentet fram og satt i omløp, blant annet i Latin-Amerika.

Frans av Assisi var også radikal i sin holdning til dyr, fugler, sol og stjerner. Han snakket med ulver og spurver, tiltalte sola som sin bror, og tolket seg selv inn som del av hele den skapte verden.

I tillegg var han interessert i det fremmede, og foretok en interessant ekspedisjon til Egypt i 1219 der han fikk audiens hos sultanen og forsøkte å omvende ham til sin religion.

Alle disse temaene vil bli tatt opp i løpet av kurset. Kildene til historien om Frans er ikke bare tekster, men i høy grad også bilder. Begge disse kildegruppene må legges vekt på når man skal arbeide med historien om Frans av Assisi.

Hva lærer du?

Kurset gir grunnleggende innføring i fortolkning av tekster og bilder knyttet til middelalderens helgentradisjoner. Det gir trening i kritisk analyse av arven etter Frans av Assisi, og det gir også impulser til en diskusjon om hvordan idealene fra Frans av Assisi kan brukes i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Innlevering av 4 siders refleksjonstekst (ca. 2000 ord) over oppgitt tema knyttet til pensum.

Eksamen

Emne har oppgaveinnlevering og muntlig eksamen.

Oppgave på ca. 2000 ord teller 1/3 av den endelige karakteren. Muntlig eksamen teller 2/3 av den endelige karakteren. Begge delene må være bestått.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2019

Høst 2018

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter