TFF3450 – Ortodoks teologi og spiritualitet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den ortodokse eller østlige kirke er en annen kristen tradisjon enn de «vestlige» kirkene, med sin egen historie og kulturelle bakgrunn. Ortodoks teologi og spiritualitet har derfor særtrekk som skiller dem fra romersk-katolske og protestantiske tradisjoner. Samtidig møter denne på mange måter førmoderne kristendomsformen moderne «vestlig» kultur i dagens globale verden, og Norge møter Den ortodokse kirke i form av betydelig immigrasjon og nye ortodokse menigheter i de senere tiår. Den konservative ortodokse tradisjonen har bevart gamle og ofte opprinnelige tradisjoner, men erfarer også spenninger i forhold til nåtidige verdier.

Emnet utforsker hvordan ortodoks teologi er blitt skapt og skapes i spenningsfeltet mellom hellig skrift og hellig tradisjon og hva som er ortodoks forståelse i spørsmål om guddommelig og menneskelig virkelighet, om verden og kroppen, autoritet, liturgi og estetikk. Den ortodoksiens teologiens utfordringer i møte med den moderne «vestlige» verden vil bli tatt opp, bl.a. i tilknytning til Oslo-koalisjonens prosjekt «New Directions in Orthodox Christian Thought and Practice». Ortodoks spiritualitet vekker betydelig interesse i andre kirker i moderne tid, og emnet omfatter temaer som ortodoks hverdagsliv og mystikk, bønn og faste, og kroppens rolle i religionsutøvelsen.

 

Hva lærer du?

Ved å ta dette emnet lærer du om en annerledes kristen tradisjon, som på grunn av sin historie og egenart har bevart mange eldre trekk ved kristendommen. Siden slike trekk var mer eller mindre universelle, lærer du også om den førmoderne historien til «vestlige» kirker. Emnet gir deg en utvidet forståelse av mangfoldet i kristendommen, også i Norge, og utfordrer til kritisk tenkning om hva kristendom er.

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

 

Forelesninger gjennom semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

Tre skriftlige arbeidskrav på ca. 1000 ord. Det kan bli aktuelt å gjøre et av arbeidskravene om til en muntlig presentasjon på ca. 10 minutter

 

Eksamen

Oppgave på 3000-4000 ord om et tema som studenten selv velger og emneansvarlig godkjenner.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter