Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi lever i informasjonssamfunnet hvor kunnskap er det viktigste produksjonsmidlet, og læring er den viktigste prosessen. Læring skjer i stadig økende grad i samspill med digital teknologi, ved at teknologien utnyttes for å lære bestemte kunnskaper og ferdigheter på en bedre og mer relevant måte.

Dette emnet handler om samspillet mellom læring og digital teknologi. Hvordan kan simuleringer i digitale omgivelser gjøre elever i stand til å lære naturfag på en bedre måte? Hvordan må vi endre læringsprinsipper når læring foregår med teknologi? Hvordan inngår læring i moderne dataspill? Disse, og lignende spørsmål, vil bli diskutert i dette emnet.

Forskjellige læringsteorier inkluderer teknologi i forskjellig grad, og på forskjellige måter, og gir dermed ulike perspektiver på disse forandringene. Dette gjelder både når man ser hvilke lærings- og kunnskapssyn som kan gjenkjennes i teknologiske løsninger, og når man ønsker å bruke teknologi for å få til læring og endring. Kurset gir i en innføring i disse temaene med tanke på både teori og bruk.

Hva lærer du?

Kunnskaper:

Etter du har fullført skal du kunne

 • gjøre rede for grunnleggende teoretiske perspektiver på læring av og med digital teknologi
 • gjøre rede for sammenhenger mellom teoretiske perspektiver og design og bruk av digitale teknologier i læring
 • analysere digitale teknologiers funksjon og betydning i læringsprosesser
 • anvende teori for å analysere og identifisere læringsprinsipper i e-læringsløsninger
 • kritisk drøfte digitale teknologiers betydning og funksjon i organisasjoner og samfunn

Ferdigheter:

Etter du har fullført skal du kunne

 • utvikle tilrettelagte opplegg for læring med teknologi
 • tilpasse pedagogiske prinsipper til konkrete læringsutfordringer
 • presentere innholdet i en faglig tekst for andre
 • analyser tekster og formulere seg skriftlig

Generell kompetanse:

Etter du har fullført skal du kunne

 • diskutere faglig pensum med andre i tverrfaglige team og grupper
 • bidra i utviklingsarbeid i form av identifisere kompetansebehov og tilrettelegge for kunnskapsutvikling
 • anvende en kritisk tilnærming til digitale teknologiers betydning og funksjon

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper er minst 30 studiepoeng i ett eller flere av følgende fagfelt:

 • pedagogikk/utdanningsvitenskap på innføringsnivå
 • informatikk
 • andre fag som inkluderer refleksjon over bruk av digital teknologi

Overlappende emner

Hvis du ønsker å forbedre karakter på PED2750T, kan du gjennomføre PED2750.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og studentaktivitet gjennom

 • å løse case-oppgaver og skrive sammendrag av tekster
 • gruppediskusjoner omkring tekster
 • praktiske øvelser og vurderinger av digitale læringsressurser

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Hvis du ikke møter mister du plassen på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd (se kontaktinformasjon på semestersiden).

Det forventes aktiv deltakelse.

Eksamen

Arbeidskrav (obligatoriske komponenter)

Skrive et sammendrag og analyse av en pensumtekst, og presentere den i smågrupper. Kommentere medstudenters sammendrag.

Frister og retningslinjer for arbeidskravene kunngjøres ved semesterstart.

Studiekrav (eksamen)

Individuell oppgave (5 sider).

Frister og retningslinjer for studiekravet kunngjøres ved semesterstart.

Arbeidskrav må være godkjent for at du skal kunne levere studiekravet.

Tidligere eksamensoppgaver:

Høst 2016

Høst 2017

Sensorveiledning 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

I vårsemesteret blir eksamensoppgaven gitt på engelsk. Du kan besvare eksamen på engelsk, norsk, svensk eller dansk.

I høstsemesteret blir eksamensoppgaven gitt på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Kun studiekrav er grunnlag for sensur.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen neste gang det avholdes ordinær eksamen. De obligatoriske komponentene er godkjent i tre år, inkludert det semesteret du har fått dem godkjent. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte i StudentWeb.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk sluttevaluering av emne høst 2016

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Høst 2017

Vår 2017

Grunnet manglende ressurser tilbys kurset ikke høsten 2018 som tidligere annonsert. Studenter som er interessert i temaet kan følge emner PED2802 våren 2019.

Eksamen

Vår 2019

Høst 2018

Vår 2018

Høst 2017

Vår 2017

Undervisningsspråk

Norsk

I høstsemesteret blir emnet undervist på norsk. I vårsemesteret blir emnet undervist på engelsk.